Dåben.dk

Det siger konfirmanderne om dåb

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav i dåben. Dog er det ikke sådan, at løftet ”Jeg er med dig alle dage” ophæves, hvis man vælger konfirmation fra, Guds gaver tages ikke tilbage! Konfirmation er også et overgangsritual, hvor det unge menneske bliver budt velkommen i de voksnes verden. Det er det andet ritual, der fejres i kirken. Først bliver det lille barn budt velkommen til livet, familien og menigheden i dåben, derefter bydes konfirmanderne velkomne til voksenlivet. Er man døbt, har man adgang til at fejre alle sine overgange i kirken, konfirmation, bryllup og begravelse.

Sognepræst Kirstine Ida Brink, fra Mørdrup Kirke, har bedt sine konfirmander sige noget om dåb:

Victoria 14 år

Hvorfor bliver man døbt? For at bekræfte man er kristen, ens forældre vælger for en, og senere kan man selv vælge.
Hvorfor er der nogle, der ikke bliver døbt? Fordi de vil have at børnene selv skal vælge det.
Tænker du nogle gange over, at du er døbt? Nej, egentlig ikke.
Hvis vi siger, at dåben er en gave, du får af Gud, hvad er der så inde i den gave? Man bliver vel kristen af det.

Nikita 14 år

Hvorfor bliver man døbt? Man bliver døbt for at være kristen, for at være del af et samfund og dele værdier.
Tænker du nogle gange over, at du er døbt? Jeg tænker over at jeg er en del af den kristne tro, og fejrer jul og de kristne traditioner, det vil være mærkeligt for mig, hvis jeg ikke skulle være en del af det.
Hvis vi siger, at dåben er en gave, du får af Gud, hvad er der så inde i den gave? Et sammenhold, og et sæt værdier, og et liv med en hel masse traditioner, der gør at man får et godt liv.

Sara 14 år

Hvorfor bliver man døbt? For at få del i det kristne fællesskab
Hvorfor er der nogle, der ikke bliver døbt? Der er nogle der ikke ser værdierne i fællesskabet, som andre gør.
Tænker du nogle gange over, at du er døbt? Nogle gange i svære situationer kan man godt tænke over det.
Hvis vi siger, at dåben er en gave, du får af Gud, hvad er der så inde i den gave? Det er en pakke med både selskab, noget socialt og nogle værdier, noget at tro på.
Når du selv får børn, skal de så døbes? ja
Hvad kan man gøre, for at få flere til at døbe deres børn? Hvis der kommer noget i medierne om det. Ligesom når de kendte får deres børn døbt.
Hvad tror du Gud tænker, når et barn bliver døbt? Gud tænker, at det er en til fællesskabet og sådan.


Kalle 14 år

At du får et navn, og du føler, du er et menneske nu, og har nogle følelser og en sjæl.

Hvorfor bliver man døbt? Fordi mine forældre tror på Gud, min far tror ikke på Gud, eller også er det fordi de synes det ville være pinligt, når jeg stod der og skulle konfirmeres….. det er sådan logikken, tror jeg.
Hvorfor er der nogle, der ikke bliver døbt? For at sige, jeg tror ikke på det der kirke og sådan nogle ting. De ved, det er logik og ikke Gud.
Hvorfor tror du, at du er blevet døbt? De (forældrene) vil have jeg skulle have et rigtigt navn, så det ikke kunne laves om, så mit navn er sikret.
Hvis vi siger, at dåben er en gave, du får af Gud, hvad er der så inde i den gave? At du får et navn, og du føler, du et menneske nu, og har nogle følelser og en sjæl.
Når du selv får børn, skal de så døbes? Det kan jo være jeg finder en kone eller kæreste, der ikke tror på Gud, men indtil videre ja.

Læs også

Valget

Om ritualer

af Camilla Eriksen

Valget

Om at vælge selv

af Peter Fagerlund