Dåben.dk

Dåben er både en gave og en opgave

Ved dåben læser præsten en tekst fra Bibelen, som går under navnet, ”Dåbsbefalingen”. Her siger Jesus til sine disciple, at de skal døbe folk i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, idet de skal lære dem at holde alt det, som han har befalet. Herefter siger Jesus: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Der er tydeligvis en dobbelthed i dåben. Dels får man en opgave. Dels får man et løfte – eller en gave om man vil. Opgaven er, at vi skal holde det, Jesus har befalet, hvilket unægtelig ikke er så lidt! Jesus har jo sagt mange store ord om, hvad vi mennesker skal gøre:

"Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem", sagde han. Han befalede os at elske både venner og fjender: "Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer…

Jesus sagde, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte, og at der er et bud, som står lige med det: "Du skal elske din næste som dig selv."

Ved dåben gøres det klart, at Gud altid vil være med os

Jesu kærlighed er uden grænser, og det står klart, at den opgave, vi pålægges ved dåben, også er uden grænser. Vi vil alle indimellem svigte uanset, hvor meget vi anstrenger os for at gøre det rigtige. Men når vi svigter opgaven, så skal vi aldrig være i tvivl om, at vi er omfattet af Guds kærlighed og tilgivelse, for Jesus giver os også et løfte: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Ved dåben gøres det klart, at Gud altid vil være med os. Gud vil være med os både når vi viser kærlighed og når vi svigter, både i lyse og mørke tider – både i livet og i døden. Gud har store forhåbninger for os og han vil være med os alle dage.

Læs også

Dåben

Det siger konfirmanderne om dåb

af Kirstine Ida Brink og Mette Dansøn

Valget

Om at vælge selv

af Peter Fagerlund