Dåben.dk

Vælg selv!

Jeg så engang en vittighedstegning, hvor et barn sidder og spiser aftensmad iført høreværn. Ved siden af står forældrene og fortæller, at de synes, at barnet selv skal vælge sit sprog. Det skal ikke påduttes barnet af forældrene.

Når barnet engang får høreværnet af, bliver det selvsagt svært at vælge, da alt vil lyde som volapyk. Som forældre kommer vi ikke udenom at præge vores børn – især i de tidlige barndomsår. Når vi taler med dem, giver dem noget ordentligt at spise, sender dem i skole og sørger for at introducere dem til vores værdier, giver vi dem de bedste forudsætninger for sidenhen at træffe deres egne valg.

En kollega fortalte mig, at hun havde været til uddannelsesvejleder sammen med sin datter. Hun beskrev, hvordan vejlederen åbnede døre, som de slet ikke havde kendt til, hvilket betød, at datteren nu er i gang med uddannelsen, ”EUX Tømrer”.

Vi har alle – børn, unge og voksne - brug for vejledning, hvis vi skal træffe valg i virkelig frihed.

Vi har alle – børn, unge og voksne - brug for vejledning, hvis vi skal træffe valg i virkelig frihed. Hvis noget holdes skjult for os, så fremstår det slet ikke som en mulighed, når vi skal vælge. Den vejledning er en væsentlig opgave som forælder. Det gælder ikke mindst i forhold til det, vi
kalder ”livets store spørgsmål”.

En dåb indeholder en slags vejledning om livet og synet på verden. Ved dåben trækker man ikke nogle færdige sandheder ned over hovedet på barnet, men viser det, at der er mere i livet end det, der umiddelbart kan ses. De kristne værdier er ikke noget selvindlysende, vi automatisk får øje for, mens vi vokser op. Hvis det kristne livssyn skal bevares, må det videregives fra generation til generation.

Det værdisæt, de gamle vikinger levede efter, ligger langt fra det, som blev introduceret, da danskerne tog det kristne livssyn til sig. Da blev værdien i næstekærlighed, tilgivelse og ansvar for de, der har brug for støtte, alment accepteret, om end ikke nødvendigvis altid praktiseret. Sidenhen er dette syn på livet blevet ført videre igennem generationerne.

Det er svært at vælge, hvis man ikke kender til valgmulighederne. Konfirmander kan godt udtrykke lettelse over, at deres forældre har taget et valg for dem og fået dem døbt og sidenhen sagt, at de skal gå til konfirmationsforberedelse. Det tager ikke valget fra de unge mennesker. Tværtimod giver det dem muligheden for selv at tage et kvalificeret valg, når de forholder sig til, hvad det kristne livssyn betyder for dem.

Læs også

Valget

Dåbens betydning

af Annemette Nissen

Valget

Om ritualer

af Camilla Eriksen