Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/cimconsu/www/daaben.dk/modules/CmsJobManager/CmsJobManager.module.php on line 265
dåben.dk - om navnet, barnet og kirken - Det praktiske før dåben

Dåben.dk

Det praktiske før dåben

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter jeres barn er født, skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Er fødslen foregået uden en jordemor, skal I selv anmelde fødslen. Fra borger.dk kan blanketten ”fødselsanmeldelse” printes ud. Blanketten afleveres i udfyldt stand i på kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har sin bopælsadresse. Er I ikke gift, og ønsker I at barnets far også har forældremyndighed, så skal en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” udfyldes, ligeledes på borger.dk.

Sådan aftaler du barnedåb

Når I har fundet ud af at jeres barn skal døbes, så kontakt kirkekontoret eller præsten i det sogn I bor. Hvilken kirke I tilhører, kan I se her.

Sammen med kordegn eller præst finder I ud af, hvilken dag, barnet skal skrives op til dåb. I får en blanket, der skal udfyldes med oplysninger på faddere, mor, far og ikke mindst barnet. CPR-nummer, navn og adresse skal oplyses. Sker dåben før barnet er 6 måneder gammelt, kan navngivningen foregå ved dåben. Barnet skal have et navn før det er 6 måneder gammelt, så sker dåben efter det barnet er 6 måneder gammelt, skal der før dåben ske en navngivning. Har I valgt et navn til jeres barn, der ikke er godkendt, kan I få vejledning på kirkekontoret/ hos præsten til hvordan I søger om tilladelse. På Ankestyrelsens hjemmeside, kan I finde lister over godkendte navne.

Der skal vælges nogle vidner til dåben, de kaldes faddere. Læs mere om faddere her.

Hvis I vil, kan I låne en dåbskjole. Læs mere om dåbskjoler her.

Før dåben mødes I med den lokale præst, der skal døbe jeres barn. Her taler I om, hvad dåben betyder, og hvordan den praktisk foregår.