Dåben.dk

Det praktiske før dåben

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter jeres barn er født, skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Er fødslen foregået uden en jordemor, skal I selv anmelde fødslen. Fra borger.dk kan blanketten ”fødselsanmeldelse” printes ud. Blanketten afleveres i udfyldt stand i på kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har sin bopælsadresse. Er I ikke gift, og ønsker I at barnets far også har forældremyndighed, så skal en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” udfyldes, ligeledes på borger.dk.

Sådan aftaler du barnedåb

Når I har fundet ud af at jeres barn skal døbes, så kontakt kirkekontoret eller præsten i det sogn I bor. Hvilken kirke I tilhører, kan I se her.

Sammen med kordegn eller præst finder I ud af, hvilken dag, barnet skal skrives op til dåb. I får en blanket, der skal udfyldes med oplysninger på faddere, mor, far og ikke mindst barnet. CPR-nummer, navn og adresse skal oplyses. Sker dåben før barnet er 6 måneder gammelt, kan navngivningen foregå ved dåben. Barnet skal have et navn før det er 6 måneder gammelt, så sker dåben efter det barnet er 6 måneder gammelt, skal der før dåben ske en navngivning. Har I valgt et navn til jeres barn, der ikke er godkendt, kan I få vejledning på kirkekontoret/ hos præsten til hvordan I søger om tilladelse. På Ankestyrelsens hjemmeside, kan I finde lister over godkendte navne.

Der skal vælges nogle vidner til dåben, de kaldes faddere. Læs mere om faddere her.

Hvis I vil, kan I låne en dåbskjole. Læs mere om dåbskjoler her.

Før dåben mødes I med den lokale præst, der skal døbe jeres barn. Her taler I om, hvad dåben betyder, og hvordan den praktisk foregår.

Læs også

Valget

Dåbens historie

af Karin Elisabeth Christiansen