Dåben.dk

Dåbens betydning

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og beder Gud være med barnet gennem hele livet.

Ved dåben bliver barnet velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner.

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben JA til den kristne tro. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja tak til på barnets vegne.


Hvad siger vi ja til?

Det første, som vi siger ja til, er forsagelsen: At sige fra overfor alt det onde.

Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene: "Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

Dernæst svarer vi ja til

Troen på Gud som far og skaber

Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er skabt godt.

Det næste ja er et ja til

Troen på Jesus Kristus, Guds søn

på hans liv og død og opstandelse.

Det næste ja handler om nutiden.

Helligånden

betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider.

Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi på barnets vegne ja til at ville døbes på denne tro. Vi har fået givet et levende håb om, at der efter døden venter os et evigt liv.

Guds barmhjertighed

"Lovet være Gud, vor Herre Jesus Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde" (1.Pet.1,3)

Vi har fået givet et levende håb om, at der efter døden venter os et evigt liv.

Disse ord bliver læst i kirken ved dåben og på kirkegården eller i kirken ved begravelse eller bisættelse. Man kan sige, at vores liv som kristne mennesker er indrammet af dette vers fra Peters første brev.

Lovet være Gud!

Der er virkelig grund til at sige tak, fordi vort liv må indrammes af de ord ved livets begyndelse og livets slutning. For begge steder får vi at vide, at vores liv ikke kun består af det korte menneskeliv, som vi kan se med vore øjne, men at vores liv også er evigt.

Vi har fået givet et levende håb om, at der efter døden venter os et evigt liv. I dåben blev vi genfødte til dette levende håb: Håbet om kødets opstandelse og det evige liv.

 

Læs også

Valget

Om at vælge selv

af Peter Fagerlund

Valget

Om ritualer

af Camilla Eriksen